Om arkivet eller instruktioner

OBS! Arkivarbetet görs under sommarmånaderna vid den mån som museet har tillgång till praktikanter.

Genom denna sida har man tillgång till museets digitaliserade samlingar. Beskrivning samt bilder av föremål hittar ni i samlingarna Storstugan, Wladimir Goichman och Nyholms Förråd. Tyvärr har fotosamlingarna inte foton, ironiskt nog. 

Notera att katalogiseringen av museiföremålen är en lång och detaljerad process. Arkivarbetarna, anställda som praktikanter med stipendie från Svenska Kulturfonden, håller som bäst på med processen. 

Välkomna att ta en titt!